Indirekte påvirkninger fra apopleksi

Indirekte påvirkninger fra apopleksi

Indirekte påvirkninger fra apopleksi er noget som rigtig mange ramte mennesker oplever. Bevidstheden om dem kan gøre det lettere for dig og din partner at løse dem.

Indirekte påvirkninger fra apopleksi, altså de ting, der ikke umiddelbart virker til at have en indflydelse på seksualiteten, men som alligevel har det, sker i næsten alle tilfælde af erhvervet hjerneskade såsom apopleksi og kan vise sig på forskellige måder. Skaderne kan være minimale eller de kan være altoverskyggende.

For nogle er det forbigående problemer, som måske løser sig selv. For andre sker der mere massive påvirkninger. Det vil gå ud over seksualiteten i en sådan grad, at den ikke længere fungerer uden hjælp. 

Pludselig står man i en situationen, hvor fremtiden er ukendt – for begge parter.

Webinar med Hjernesagen

Den 24/2 2020 afholdte jeg et HjerneWebinar om kærlighed og seksualitet. Du kan se videoen her –>

 

Webinaret er afholdt af Hjernesagen for deres medlemmer og delt på Hjernesagens youtubekanal 

Hvilke indirekte påvirkninger fra apopleksi kan ramme? 

Hvis du har været i et godt og velfungerende parforhold og har haft et aktivt sexliv inden sygdommen ramte, vil det som udgangspunkt være lettere for dig at genfinde seksualiteten. Hvis dit sexliv allerede var udfordret af problemer, inden du eller din partner blev syg, kan det kræve lidt ekstra arbejde.

Men det betyder IKKE, at du er fortabt. Det kan altid betale sig at arbejde med seksualiteten uanset hvad.

Men hvad er det så, der påvirker seksualiteten? Der kan både være direkte påvirkninger, altså de påvirkninger der har en direkte indflydelse på seksualiteten, såsom rejsningsproblemer, nedsat lyst, smerter ved samleje mm samt indirekte påvirkninger af seksualiteten, som jeg vil uddybe herunder. 

Fysiske forandringer 

Apopleksi medfører ofte forandringer, der både kan vise sig i udseendet og føles i kroppen. Det kan være, du oplever, hvordan din egen krop både føles og ser anderledes ud. 

Nogle oplever hel eller delvis lammelse. Det kan både ses på det ydre og opleves gennem ændrede funktioner. Det kan gøre selvværdet mindre og måske give en frygt for, at partneren ikke begærer en på samme måde som før. 

På den anden side står partneren, som også kan have det meget svært med at se, at den de elsker pludselig ser anderledes ud og ikke kan det samme som før. Det er en af de indirekte påvirkninger fra apopleksi, som rigtig mange føler, der går ud over seksualiteten. 

afasi og ændret rollefordeling er også indirekte påvirkninger fra apopleksi

At miste talens gave – afasi

Efter en erhvervet hjerneskade kan man blive ramt af afasi. Her mister man evnen til at tale. 

Det er jo ikke som sådan et seksuelt problem. Men Afasi er noget, der i høj grad påvirker seksualiteten.

At man ikke er i stand til at udtrykke ord for nærhed, intimitet, kærlighed seksualitet. Eller at man som partner ikke længere hører de ord, man længes efter. Det kan i den grad påvirke forholdets kvalitet.

Afasi kan også få personen til at isolere sig. Måske opgive de tanker, der før var åbenlyse i parforholdet. Det, der før gav energi og spænding og lagde op til intimitet og nærhed, giver ikke længere mening, fordi man ikke kan sætte ord på det. Man forsøger måske at vise det med mimik eller berøring, men udtrykket er forandret, og det bliver lettere at misforstå hinanden. Hvis også finmotorikken er påvirket, kan det pludselig virke klunset og akavet. Og det kan have en helt anden effekt end det fine, kærlige og intime som egentlig var intentionen.

Afasi er derfor i høj grad noget som påvirker seksualiteten, intimiteten og nærheden i forholdet.

Ændret rollefordeling

Rollefordelingen påvirkes når et menneske ændrer sig pga. sygdom. Man kan ikke mere det samme, som man plejer. Man er ikke helt det samme menneske længere. Det kan være, det er dig, der plejer at skifte kanal på tv’et. Det kan være dig, der plejer at handle ind. Det kan være dig, der plejer at være øverst, når I har sex eller i det hele taget den, der lægger op til at være intime sammen. Men det kan du ikke længere eller det er på en eller anden måde hensigtsmæssigt, at tingene ændres.  

Når tingene ændrer sig og roller fordeles på en helt ny måde end det, man er vant til, så er det helt almindeligt – ja, uundgåeligt – at også seksualiteten vil blive ramt.

Hvis det f.eks. er kvinden i forholdet, som er ramt af apopleksi. I parret er i vant til, at det er hende, der tager initiativ til alt seksuelt. Her bliver det let en udfordring, hvis hun nu er meget mere passiv og lader det hele være op til ham. Det samme gælder selvfølgelig også, hvis det er omvendt.

Ændringen af rollefordelingen kan også meget let ændre selvværdet. Det kan i den grad påvirke seksualiteten, hvis personen føler sig utilstrækkelig, fordi man ikke lever op til egne forventninger eller føler, at man ikke lever op til partnerens. 

Fremmede i hjemmet giver også indirekte påvirkninger efter apopleksi

Mange af dem, der bliver ramt af apopleksi får brug for hjælp. Og den hjælp kommer enten fra partneren, familie eller fra plejepersonale udefra. Kommer hjælpen udefra, betyder det, at der ofte kommer fremmede mennesker i ens hjem, som skal hjælpe den ramte. Det kan virke meget grænseoverskridende. Lige pludselig er der en fremmed kvinde der hjælper ens mand i bad. Det samme gælder for den, der nu skal have hjælp. For nogle er det nedværdigende, at man ikke længere selv kan vaske sig, tage tøj på eller gå på toilettet og det kan også have indflydelse på partnerens opfattelse. Det seksuelle fylder næppe ret meget lige her. 

Det kan også være udmattende at forholde sig til alle de hjælpere, der kommer forbi. Og det kan være frustrerende, at man ikke længere selv er herre over, hvornår man f.eks. skal i bad, hvornår man skal i seng eller hvornår man skal op om morgenen. Livet bliver forstyrret uden man selv har ret meget indflydelse på det. Det gælder altså for begge parter, som får privatlivet forstyrret i tide og utide. Det kan også gøre det svært at “turde” at give sig hen seksuelt: hvad nu hvis der pludselig kommer en plejer? Det er nemlig ikke altid, de kan overholde de tidsplaner, der er lavet.  

Plejer i stedet for partner 

Nogle par vælger, at de selv vil stå for pleje i hjemmet og derved minimere besøgende udefra. Det er også helt fint.

Man skal dog være opmærksom på, at når man lige pludselig står i en rolle som plejer for sin partner, så vil det påvirke seksualiteten. Ofte i meget høj grad. Romantikken, intimiteten og kærligheden kan hurtigt drukne i daglige gøremål og hjælp med personlig pleje, påklædning og forflytninger. Den ene vil ofte stå alene med de fleste dagligdagsting. Udover det udmattende ved nu at være alene om det, man før var to om, kan der også nogle gange opstå en ufrivillig bebrejdelse. Man bebrejder den sygdomsramte for, at han/hun ikke længere kan hjælpe til og har brug for den ekstra tid og hjælp. 

Når man er træt og udmattet og har et stik af bebrejdelse, så er sex, intimitet og nærvær, nok ikke ligefrem det første, man tænker på, når man går i seng om aftenen. Det er forståeligt nok. Og lige så forståeligt er det, at det uundgåeligt vil påvirke seksualiteten i negativ retning. 

Også for den sygdomsramte sætter det sine spor. Man bliver afhængig af sin partner og af, at han/hun kan varetage simple opgaver. Det kan være, at man føler at ens selvstændighed er blevet taget fra en og der kan opstå et hav af negative tanker: 

 

Vil min partner stadig finde mig attraktiv?

Vil jeg slå til som mand/kvinde nu?

Vil min partner stadig være sammen med mig?

 

Man føler sig truet. Ikke bare på livet, men også på identiteten og rollen som kvinde/mand og sin rolle som partner. 

Kropsændringer påvirker de daglige vaner

Nogle apopleksiramte oplever hel- eller delvis lammelse. Det er endnu en faktor, som kan sætte sit præg på hverdagen, på den ramte og på partnere til den ramte. Det kan påvirke de vante rammer og vaner i hjemmet. Det har også indflydelse på seksualiteten i negativ retning. 

Når der er tale om lammelse, så er det vigtigt, at man er opmærksom på, hvilken side, der er lammet. Den lammede side kan blive en “blind vinkel”. Hvis ikke man er opmærksom på det, så kan personen forsvinde ind i den blinde vinkel. 

Et eksempel er i sengen i soveværelset. Hvis man førhen lå i venstre side af sengen, og den side nu er ”den blinde vinkel”, er det nødvendigt, at man skifter side, for at man ikke bliver væk for den ramte. 

Det er vigtigt, at man tager højde for, at den lammede side af kroppen ikke længere er, som den var før. Også de erogene zoner kan være forandrede. Man bør derfor forsøge at tage højde for de forandringer. Selvom det er svært og udfordrende. Prøv at ændre fokus til andre steder på kroppen end I plejer.

Ændret adfærd, selvværdsforandringer, kognitive vanskeligheder og psykosociale forandringer gør samspillet med andre anderledes

Når man rammes af en hjerneskade, vil man forandre sig. Forandringerne kan variere fra de små overskuelige ting til store omvæltninger i hverdagen og i det seksuelle liv. 

Eksempelvis kan en kvindelig pårørende have svært ved at få orgasme, fordi hendes ramte partner nu stimulerer hende på en anden måde end før. Den ramte kan have svært ved at få orgasme, fordi følelsen er forandret og det samme er de erogene zoner. 

Som pårørende kan det også være uhyre vanskeligt at acceptere partnerens forandringer, der både kan være fysiske, personlighedsmæssige og følelsesmæssige. Det kan have stor indflydelse på begæret for den ramte og kan for nogle betyde, at man ikke længere kan blive seksuelt tiltrukket af sin partner. Den seksuelle lyst hos den ramte kan derimod forandres fra total manglende til at have lyst hele tiden og ofte på “ubelejlige tidspunkter”. I nogle tilfælde kan der opstå overgreb som følge af hjerneskaden og de ændringer, der er sket. Det er vigtigt, at man som pårørende, ikke går med til seksuelle overgreb og siger fra. 

Forandringerne påvirker både den enkelte, partneren og parforholdet. Måske er man ikke selv opmærksom på de forandringer man har, måske forsøger man at “overleve” i hverdagen, og det ender i bund og grund med, at man ikke får overskud til at dyrke parforholdet, fordi “livet tager over” og man kommer længere og længere fra hinanden.

En ny seksualitet med indirekte påvirkninger fra apopleksi 

Begge parter må indstille sig på at starte forfra sammen. Og jo før I kan det, jo bedre. En god begyndelse kan være at tale om, hvad der er forandret, og hvordan det påvirker en selv og den anden. Man bør også tale om, hvad der stadig er som før. Det kan være duften af den anden eller oplevelsen af at lægge sig ved siden af den anden, lukke øjnene og høre den andens åndedræt.

Der kan være mange udfordringer ved at være nødsaget til at ændre sine vaner, også de seksuelle. I starten kan det virke helt umuligt, og man kommer til at gå tilbage til de gamle vaner igen og igen. Men tilpasningen skal til for at man kan få det optimale ud af forholdet og bevare intimiteten, nærheden og kærligheden. Alt nyt kræver tilvænning, også den nye seksualitet. At skulle skifte side i sengen kan for nogle være en lille detalje, og for andre være en stor udfordring. Og uanset hvad, så er det vigtigt at i tager udfordringen op for at bevare forholdet.

Har I været sammen i mange år, kender I hinandens kroppe, lyster og stærke og svage sider? Alle disse ting kan være helt ændret og kan i den grad give indirekte påvirkninger fra apopleksi også selvom det ikke lige giver sig selv. 

Man kan også opleve, at kroppen ser anderledes ud, reagerer anderledes på berøring, eller at den måske slet ikke kan reagere. Alt det er vigtigt at tale om og forholde sig til, hvis man vil gøre sig nogen forhåbninger om at genfinde sig selv, hinanden og seksualiteten. 

Starten på en ny seksualitet

Det bedste udgangspunkt er at begynde langsomt og give sig god tid til at lære sin egen og hinandens kroppe at kende igen. Lad din partner vide, at du ikke kræver, at sexlivet skal være, som det var før apopleksien.

Den første gang kan være en akavet oplevelse. Mange fremhæver, at det er pinligt ikke at kunne få tøjet af på samme måde som tidligere. Dette kan man i stedet vende til noget positivt ved at gøre afklædningen til en del af forspillet og kærtegne hinanden imens. Det vigtige er, at I følger det tempo, der passer til jer og ikke forsøger at finde en quicfix. For det findes ikke. Det tager tid og nogle gange rigtig lang tid. Det bedste er, hvis I kan acceptere det fra starten. 

Sexolog Else O fortælle rom indirekte påvirkninger fra apopleksi

Flyt fokus 

Find frem til, hvad der fungerer i jeres forhold, og fokuser på det. 

Alt for ofte har vi kun fokus på det, der ikke fungerer, og det kan gøre det altoverskyggende. Forsøg i stedet at fokusere på det, der fungerer, så det kommer til at fylde mere i jeres forhold. Det kan gøre tingene mere overskuelige og derved give jer mod på at komme videre sammen.

Prøv også at sætte ord på det over for hinanden. Og husk, at ros skaber bedre forhold og tro på, at man kan noget og at man er god nok, hvorimod kritik fjerner selvværd og troen på, at man er god nok og det kan påvirke parforholdet.

Hvis I oplever problemer i jeres parforhold, men har svært ved at sætte ord på det eller at finde ud af, hvad der er galt, så kan det være et tegn på, at seksualiteten er udfordret. 

Søg hjælp

Hjernesagen

I kan søge hjælp til de udfordringer, I har, og her kan jeg blandt andet nævne Hjernesagen, der gør et rigtig godt stykke arbejde. Her kan I blandt andet finde masser af informationer om hjerneskader, melde jer til online kurser og møde andre i samme båd.

Jeg har selv afholdt et webinar sammen med hjernesagen, der handler om apopleksi og kærlighed.

–>Den kan du se her <–

I kan også blive henvist til en sexologisk klinik for at få hjælp til at få det rette fokus i jeres forhold. I bliver henvist ved egen læge.

Erotiske hjælpemidler

I min webshop www.ElseOshop.dk kan I finde erotiske hjælpemidler, der kan afhjælpe seksuelle problemer.

Kontakt mig

I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til, hvilke produkter I kan bruge til jeres udfordringer.

 

Held og lykke

Sexolog og sygeplejerske, Else O